| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.

Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Законом о путним исправама Републике Србије је прописано да се, на захтев лица чији пасош није истекао, може издати нова путна исправа ако страна држава одбије да изда визу и регулише боравак, јер преостали рок важења путне исправе износи мање од 6 месеци. Из овог разлога, ако подносите захтев за пасош који важи више од шест месеци, потребно је да приложите доказ који ће да оправда разлоге његовог издавања толико пре истека (нпр. потврду надлежног швајцарског органа да није могуће продужити дозволу боравка ако путна исправа важи краће од 6 месеци, потврду туристичке агенције о томе да није могуће прибавити визу за путовање у иностранство уколико пасош важи краће од 6 месеци и сл).

Информације о томе шта је потребно за издавање биометријског пасоша Републике Србије можете потражити ОВДЕ.

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Амбасаде.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
КОНЗУЛАРНА ОБАВЕШТЕЊА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари