| |     latinica | english  
Насловна
COVID-19 КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ОБАВЕЗАН PCR-ТЕСТ И 10-ОДНЕВНИ КАРАНТИН ЗА ПУТНИКЕ КОЈИ ДОЛАЗЕ ИЗ СРБИЈЕ У ШВАЈЦАРСКУ, 22.02.2021. године

Србија се од 22.02.2021. године поново налази на листи ризичних земаља и региона са повећаним ризиком од преноса инфекције корона вирусом коју објављује Савезна служба за јавно здравље (Bundesamt für Gesundheit), тако да ће од тог дана сви путници, који су у било ком тренутку 10 дана пре уласка у Швајцарску боравили у Србији морати:

1. да унапред најаве свој долазак на сајту https://swissplf.admin.ch/home;

2. да поседују негативан PCR-тест не старији од 72 сата при уласку у Швајцарску, без обзира на превозно средство којим долазе. Oва мера се не односи на лица млађа од 12 година;

3. да се подвргну десетодневном карантину (кућној изолацији), који може да се прекине негативним PCR-тестом тек седмог дана од уласка у Швајцарску.

Ближе информације у вези са овом мером могу се наћи на следећем сајту: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html

Туристичка путовања српских држављана у Швајцарску и даље нису могућа.

 

НОВЕ МЕРЕ ПРИ УЛАСКУ У СРБИЈУ ОД 20. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

● Држављани Републике Србије и страни држављани који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Србији (осим оних који у Србију долазе из Албаније, БиХ, Бугарске, Северне Македоније и Црне Горе) су у обавези – због актуелне епидемиолошке ситуације – да по доласку у Србију проведу 10 дана у кућној изолацији, осим уколико поседују негативан PCR тест, не старији од 48 сати од датума издавања резултата. Карантин се може прекинути негативним PCR тестом у Србији. Лицима која долазе из Сједињених Америчких Држава, признаје се негативан Antigen FIA Rapid тест, не старији од 48 сати од датума издавања резултата. Ова мера се не односи на лица млађа од 12 година и сва лица која транзитирају кроз Србију, али се транзит ограничава на период не дужи од 12 сати од момента уласка на територију Србије.

● Страни држављани (осим оних који у Србију долазе из Албаније, БиХ, Бугарске, Северне Македоније и Црне Горе) не могу да уђу у Србију без негативног ПЦР теста, не старијег од 48 сати. Лицима која долазе из САД признаје се негативан Антиген ФИА Рапид тест, не старији од 48 сати од датума издавања резултата. Ова мера се не односи на лица млађа од 12 година и сва лица која транзитирају кроз Србију, али се транзит ограничава на период не дужи од 12 сати од момента уласка на територију Србије.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
COVID-19 КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Издавање спроводнице
Потврде
КОНЗУЛАРНА ОБАВЕШТЕЊА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНИ ПАСОШИ
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари