| |     ћирилица | english  
Naslovna
Ulazak u Srbiju - vize

Odluka o ulasku bez viza nosioca stranih putnih isprava

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 30. oktobra 2014. godine, usvojila Odluku o ulasku bez viza nosioca stranih putnih isprava, koji poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država i nosioca stranih putnih isprava koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS", broj 119 od 31. oktobra 2014. godine i stupa na snagu 8. novembra 2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

 

Pre puta pročitajte  OVDE o opštim uslovima o ulasku u Republiku Srbiju.

Državljanima Švajcarske Konfederacije nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju za boravak do 90 dana. U Srbiju je moguće ući i sa švajcarskom ličnom kartom.

Nosiocima švajcarskih putnih isprava za strance (travel document) ili izbeglice je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Pravna i fizička lica koja pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao i lica kod kojih stranci dolaze u posetu, dužna su da nadležnom organu prijave boravak stranaca, u roku od 24 časa od časa pružanja usluge smeštaja strancu, odnosno od časa dolaska stranca u posetu.

Stranac je dužan da nadležnom organu prijavi boravak i promenu adrese stana u roku od 24 časa od dolaska u mesto boravišta, odnosno od dana promene adrese stana u boravištu.
Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje dužan je da prijavi prebivalište i promenu adrese stana u prebivalištu u roku od osam dana od dana dolaska u prebivalište, odnosno od dana promene adrese stana.

 

Zahtev za izdavanje vize može se podneti u Konzularnom odeljenju Ambasade (podnosi se lično, a NE mejlom, telefonom ili poštom).

Vrste viza su:

 C - viza za kraći boravak

 D - viza za duži boravak (osnov za regulisanje boravka u R.Srbiji)

Zahtev za vizu se podnosi najmanje 20 kalendarskih dana pre planirane posete, a ne može se podneti ranije od 3 meseca pre početka planirane posete.


VIZA C  (viza za kraći boravak)
Viza za kraći boravak izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.
Neprekidni boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka stranca s vizom za kraći boravak, ne može biti duži od 90 dana u vremenskom periodu od šest meseci, računajući od dana prvog ulaska.
Viza za kraći boravak sa više ulazaka, izdaje se sa rokom važenja do jedne godine, a osoblju stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva, uz uslov reciprociteta, može se izdati i sa dužim rokom važenja. (Član 18 Zakona o strancima).

 

VIZA D (viza za privremeni boravak – duže od 90 dana)

Viza za privremeni boravak je odobrenje za ulazak i privremeni boravak stranca u Republici Srbiji i izdaje se zbog rada, zapošljavanja, obavljanja privredne ili druge profesionalne delatnosti, školovanja, studiranja, naučno-istraživačkog rada, spajanja porodice i drugih opravdanih razloga u skladu sa Zakonom o strancima Republike Srbije ili međunarodnim ugovorima. Predstavlja osnov za regulisanje boravka u Republici Srbiji.

Nosioci pasoša zemalja kojima je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju, koji imaju regulisan boravak u Švajcarskoj (na primer pasoš Etiopije i dozvola boravka „C“) koji nameravaju da borave u Srbiji duže od 90 dana, moraju da u nadležnoj ambasadi ili konzulatu Republike Srbije pribave vizu „D“, kako bi bili u mogućnosti da regulišu svoj boravak u Srbiji.
S druge strane, nosioci pasoša zemalja koji inače ulaze u Srbiju bez viza (na primer pasoš Francuske, Nemačke, Švajcarske, Italije, Kanade, SAD), a koji žele da borave u Srbiji duže od 90 dana, mogu se za izdavanje vize tipa „D“ obratiti direktno Upravi za strance Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (Savska 35, 11000 Beograd) po dolasku u Srbiju i ne moraju da podnose zahtev za vizu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije u inostranstvu.
 

POTREBNI DOKUMENTI:

 • Putna isprava koja važi najmanje 90 dana nakon datuma napuštanja Srbije i u kojoj se nalaze najmanje 2 slobodne stranice;
 • fotografija veličine 3,5 x 4,5 cm.
 • popunjen zahtev za vizu 
 • pozivno pismo
  • za privatnu posetu – pozivno pismo overeno od nadležnog organa Republike Srbije (opština ili sud)
  • za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije u Srbiji, navodeći prirodu posla i očekivano trajanje posete, kao i pismo švajcarske kompanije koju predstavljate
  • za turističku posetu - potvrda turističke organizacije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati),rezervacija smeštaja...
 • dokaz o boravku u Švajcarskoj (dozvola boravka, viza)
 • rezervacija povratne karte ili itinerer
 • dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji (50 eur po danu boravka) - dokazuje se izvodom pribavljenim iz banke
 • zdravstveno osiguranje
 • taksa za vizu (iznos takse pogledajte ovde


Ambasada zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

Nepotpuni zahtevi se ne mogu uzeti u razmatranje.

Podnošenje zahteva za vizu ne znači i njeno automatsko odobravanje, kao što ni izdata viza nije garancija da će licu biti odobren ulazak u Republiku Srbiju.
 

Banka: UBS Switzerland AG, postfach 3001 Bern
Adresa Ambasade:
Botschaft der Republik Serbien, Seminarstrasse 5, CH-3006 Bern
Konto Nr. 235-702023.01 E
IBAN: CH07 0023 5235 7020 2301 E
BIC (SWIFT): UBSWCHZH80A

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
COVID-19 KORISNE INFORMACIJE ZA PUTOVANJE
ADVOKATI
Izdavanje sprovodnice
Potvrde
KONZULARNA OBAVEŠTENJA
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENI PASOŠI
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari