| |     ћирилица | english  
Naslovna
Putne isprave

PASOŠ

Obaveštavamo vas da od ponedeljka, 3. juna 2019. godine, podnošenje zahteva za novi pasoš Republike Srbije u Ambasadi Republike Srbije u Bernu neće biti moguće bez prethodno zakazanog termina. Termini za podnošenje zahteva za pasoš se zakazuju svakog radnog dana, od ponedeljka do petka (osim praznika), u periodu od 09-16 časova na broj telefona + 41 (0)31 352 6353.

Za vreme boravka u inostranstvu, pasoš služi njegovom nosiocu kao dokaz identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Pasoš sme da koristi samo lice na čije ime je izdat.

Molimo da pasoše za vreme boravka u inostranstvu čuvate. U slučaju gubitka ili oštećenja, obratite se u što skorijem roku najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Dobar savet je da pre polaska u inostranstvo napravite kopiju svog biometrijskog pasoša, kako biste u slučaju gubitka raspolagali neophodnim podacima za dobijanje novog pasoša, prijave gubitka pasoša kod policije ili za dobijanje putnog lista.

Biometrijske pasoše Republike Srbije izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Za podnošenje zahteva za izdavanje biometrijskog pasoša potrebno je lično prisustvo, kao i prisustvo roditelja za maloletno dete.

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta u originalu:

1. dokument za identifikaciju: raniji biometrijski pasoš, plavi pasoš ili lična karta;
2. švajcarska dozvola boravka (ako je na produženju, onda potvrda nadležnog švajcarskog organa da je postupak produženja u toku). Dvojni državljani mogu staviti na uvid ID-kartu ili švajcarski pasoš.

Maloletno lice, bez obzira na starost, dobija sopstveni pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Za maloletna lica, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili overena saglasnost roditelja koji nije prisutan. Prihvata se overa i kod notara u Svajcarskoj, ali je u tom slučaju neophodno pribaviti i nadoveru pečatom " APOSTILLE". Navedeno važi i u slučaju kad je drugi roditelj strani državljanin. Roditelji moraju poneti svoje pasoše i dozvole boravka. 

Ukoliko se podnosi zahtev za pasoš za dete razvedenih roditelja, pri čemu je prisutan samo jedan od roditelja koji je staratelj deteta, neophodno je priložiti rešenje o razvodu braka u kome jasno stoji da je podnosilac zahteva za pasoš staratelj deteta. Takođe je neoophodno da ovaj deo teksta u sudskom rešenju bude preveden na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

Državljani Republike Srbije, rođeni u nekoj od drugih republika bivše Jugoslavije (Hrvatska, BiH, Slovenija, Makedonija, Crna Gora), neće moći da podnesu zahtev za novi biometrijski pasoš Republike Srbije ukoliko pre toga nisu izvršili upis u matične knjige rođenih koje se vode u Republici Srbiji. Ukoliko spadate u ovu kategoriju lica, molimo vas da što hitnije, a pre podnošenja zahteva za novi biometrijski pasoš Republike Srbije, pokrenete odgovarajući upravni postupak iz nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i regulišete obavezu upisa u matičnu knjigu rođenih Republike Srbije. Za više informacija možete se obratiti Konzularnom odeljenju Ambasade Republike Srbije u Bernu.

Zakonski rok za rešavanje zahteva je 60 dana.

Diplomatsko-konzularna predstavništva nisu u mogućnosti da prime zahteve za biometrijski pasoš za:

• novorođenu decu u inostranstvu dok se ne izvrši prijava rođenja, odnosno, ne upišu u matičnu knjigu rođenih u Srbiji, prijavi prebivalište i odredi JMBG (jedinstveni matični broj građanina);
• lica koja zaključe brak pred inostranim organom i obrate se za izdavanje pasoša radi promene prezimena, sve dok promena prezimena nije evidentirana i u matičnim knjigama u Srbiji.

Važnost plavih pasoša sa oznakom „SR Jugoslavija" prestala je 31. decembra 2011. godine.

Prilikom preuzimanja biometrijske putne isprave neophodno je lično prisustvo osobe na čije ime glasi pasoš. Potrebno je poneti potvrdu o predatom zahtevu i stari pasoš.

Maloletna lica koja nisu dala otiske prstiju, ne moraju biti prisutna prilikom preuzimanja biometrijske putne isprave. Maloletno lice koje je dalo otiske, mora biti prisutno prilikom preuzimanja biometrijske putne isprave. Obavezno je prisustvo barem jednog roditelja koji je bio prisutan u trenutku podnošenja zahteva i potpisao zahtev.

Molimo da sačuvate potvrdu o podnetom zahtevu, jer se na njoj nalazi broj pod kojim ćete na sajtu ambasade moći da pronađete podatak da li je vaša putna isprava spremna za preuzimanje.

 


PUTNI LIST

Ukoliko ste izgubili putnu ispravu, prijavite njen nestanak policiji u zemlji u kojoj se gubitak desi i zatražite potvrdu o prijavi nestanka. Sa tom potvrdom se obratite najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu R. Srbije, koje će vam, po sprovedenom postupku utvrđivanja identiteta i državljanstva, izdati putni list za povratak u R. Srbiju.

Putni list je putna isprava koju izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva u slučaju gubitka pasoša, a služi za povratak u R. Srbiju. Sa putnim listom moguće je jedno putovanje, u jednom pravcu – u Republiku Srbiju. Po povratku u Srbiju, potrebno je da se podnese zahtev za dobijanje novog pasoša.

Dokumentacija potrebna za idavanje putnog lista za punoletna lica:

1. dokument kojim se dokazuje državljanstvo Republike Srbije – uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original, ne stariji od godinu dana) ili biometrijska lična karta Republike Srbije;
2. dokument kojim se dokazuje identitet – lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije;
3. potvrda policije da je prijavljen gubitak pasoša (Verlustanzeige) ne starija od 3 meseca;
4. izjava o okolnostima pod kojima je pasoš izgubljen (dobija se u ambasadi);
5. popunjen obrazas zahteva za izdavanje putnog lista (dobija se u ambasadi);
6. dve fotografije u boji, veličine kao za pasoš (3.5 x 4.5 cm).

Prilikom podnošenja zahteva za putni list za maloletno lice obavezno je prisustvo oba roditelja sa putnim ispravama ili ličnim kartama R. Srbije. Ukoliko je jedan od roditelja stranac, neophodno je da ponese ličnu kartu ili pasoš zemlje čiji je državljanin.

Za izdavanje putnog lista za novorođeno dete, neophodno je prethodno/istovremeno izvršiti prijavu detetovog rođenja. O dokumentaciji za prijavu rođenja možete se informisati na našem sajtu, u odeljku Konzularne usluge/Statusna pitanja/Prijava rođenja deteta. Obavezno je prisustvo oba roditelja sa putnim ispravama ili ličnim kartama R. Srbije, kao i prilaganje originala izvoda iz matične knjige rođenih iz Švajcarske ne starijeg od 6 meseci (na nemačkom jeziku se ovaj obrazac zove Auszug aus dem Geburtsregister, na francuskom Extrait de l’acte de naissance, na italijanskom Estratto dell’atto di nascita), kao i 2 fotografije deteta u boji veličine kao za pasoš (3.5 x 4.5 cm).
Napomena: na fotografiji ne sme da se vidi druga osoba, samo lice deteta; oči deteta moraju biti otvorene. Molimo da obratite pažnju na činjenicu da je prijava rođenja deteta preduslov za dobijanje pasoša u Srbiji. U protivnom, nećete moći da vratite dete nazad za Švajcarsku, jer putni list služi za putovanje u jednom pravcu – u Republiku Srbiju. Kako biste se vratili u Švajcarsku, morate da podnesete zahtev za pasoš u Srbiji.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
COVID-19 KORISNE INFORMACIJE ZA PUTOVANJE
ADVOKATI
Izdavanje sprovodnice
Potvrde
KONZULARNA OBAVEŠTENJA
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENI PASOŠI
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari