| |     latinica | english  
Насловна
Војна обавеза

Војна обавеза

Народна Скупштина Републике Србије донела је 15.12.2010. године Одлуку о обустави обавезе служења војног рока („Сл. гласник РС", бр. 95/10).

Одлука о обустави обавезе служења војног рока предвиђа да се:

• обавеза служења војног рока у Војсци Србије обуставља са одслужењем војног рока последње партије војника упућене у 2010.г., а односи се и на регруте који су, због приговора савести, служење војног рока заменили цивилном службом;
• од 01.01.2011.г., упућивање на служење војног рока у Војсци Србије вршиће се по принципу добровољности у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС", бр. 88/09 и 95/10).

Регулисање војне обавезе
Након усвајања Одлуке о обустави служења војног рока, држављанин Републике Србије, који борави у иностранству, подлеже обавези увођења у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва и обавези служења у резервном саставу.
Регрути и лица у резервном саставу која путују у иностранство на боравак дужи од једне године, дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у року од 30 дана од дана преласка државне границе.
Држављани Републике Србије који стално бораве у иностранству дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у календарској години у којој навршавају 18 година.
Увођењем у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, сматраће се да је држављанин Републике Србије регулисао војну обавезу.

У војну евиденцију ДКП уводи се лице:
• које стално борави у иностранству (уводи се у календарској години у којој навршава 18 година, као и лице старијег годишта које из било ког разлога није уведено у војну евиденцију)
• које је отпутовало у иностранство на боравак дужи од једне године (дужно је да се у року од 30 дана од дана преласка државне границе пријави надлежном ДКП)

Приликом увођења у војну евиденцију ДКП РС, лице доноси на увид следећа документа:
1. путну исправу
2. доказ о месту пребивалишта у иностранству
3. доказ о месту пребивалишта у РС

Двојни држављани
Уколико лице поред држављанства РС поседује и држављанство друге земље, документацију о томе, посредством Министарства спољних послова, доставља надлежном Центру МО за локалну самоуправу. Ако је лице, које поседује двојно држављанство, одслужило војни рок друге земље чије држављанство поседује, може поднети захтев за превођење у резервни састав Војске РС.
За држављане Републике Србије, који нису служили војни рок, Центри Министарства одбране за локалну самоуправу ће по службеној дужности доносити решења о превођењу у резервни састав када лице наврши 30 година.
Решења о превођењу у резервни састав држављанима млађим од 27 година, под условом да испуњавају услове из члана 44. и 66. став 4. Закона о радној, војној и материјалној обавези, биће доношена на њихов захтев.

Војна обавеза и отпуст из држављанства Р. Србије
За држављане Републике Србије, који су извршили законску обавезу увођења у војну евиденцију, не постоји сметња за отпуст из држављанства Републике Србије.

Закон о амнестији
Народна Скупштина усвојила је 23.03.2010. године Закон о амнестији (Сл.гласник РС бр. 18/10) којим су амнестирани сви починиоци кривичних дела у вези са служењем војног рока од 18. априла 2006. године до дана ступања на снагу овог закона.

Добровољно служење са оружјем
Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, служење војног рока се извршава по принципу добровољности. Заинтересовано лице, које привремено или стално борави у иностранству, пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем подноси најближем ДКП.

 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
АДВОКАТИ
УРАЂЕНИ ПАСОШИ
COVID-19 КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПУТОВАЊЕ
Издавање спроводнице
Потврде
КОНЗУЛАРНА ОБАВЕШТЕЊА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари