| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

ПАСОШ

Обавештавамо вас да од понедељка, 3. јуна 2019. године, подношење захтева за нови пасош Републике Србије у Амбасади Републике Србије у Берну неће бити могуће без претходно заказаног термина. Термини за подношење захтева за пасош се заказују сваког радног дана, од понедељка до петка (осим празника), у периоду од 09-16 часова на број телефона + 41 (0)31 352 6353.

За време боравка у иностранству, пасош служи његовом носиоцу као доказ идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Пасош сме да користи само лице на чије име је издат.

Молимо да пасоше за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења, обратите се у што скоријем року најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Добар савет је да пре поласка у иностранство направите копију свог биометријског пасоша, како бисте у случају губитка располагали неопходним подацима за добијање новог пасоша, пријаве губитка пасоша код полиције или за добијање путног листа.

Биометријске пасоше Републике Србије издаје Министарство унутрашњих послова.

За подношење захтева за издавање биометријског пасоша потребно је лично присуство, као и присуство родитеља за малолетно дете.

Уз захтев се прилажу следећа документа у оригиналу:

1. документ за идентификацију: ранији биометријски пасош, плави пасош или лична карта;
2. швајцарска дозвола боравка (ако је на продужењу, онда потврда надлежног швајцарског органа да је поступак продужења у току). Двојни држављани могу ставити на увид ИД-карту или швајцарски пасош.

Малолетно лице, без обзира на старост, добија сопствени пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или оверена сагласност родитеља који није присутан. Прихвата се овера и код нотара у Швајцарској, али је у том случају неопходно прибавити и надоверу печатом " APOSTILLE". Наведено важи и у случају кад је други родитељ страни држављанин. Родитељи морају понети своје пасоше и дозволе боравка.

Уколико се подноси захтев за пасош за дете разведених родитеља, при чему је присутан само један од родитеља који је старатељ детета, неопходно је приложити решење о разводу брака у коме јасно стоји да је подносилац захтева за пасош старатељ детета. Такође је неоопходно да овај део текста у судском решењу буде преведен на српски језик код овлашћеног судског тумача.

Држављани Републике Србије, рођени у некој од других република бивше Југославије (Хрватска, БиХ, Словенија, Македонија, Црна Гора), неће моћи да поднесу захтев за нови биометријски пасош Републике Србије уколико пре тога нису извршили упис у матичне књиге рођених које се воде у Републици Србији. Уколико спадате у ову категорију лица, молимо вас да што хитније, а пре подношења захтева за нови биометријски пасош Републике Србије, покренете одговарајући управни поступак из надлежности Министарства за државну управу и локалну самоуправу и регулишете обавезу уписа у матичну књигу рођених Републике Србије. За више информација можете се обратити Конзуларном одељењу Амбасаде Републике Србије у Берну.

Законски рок за решавање захтева је 60 дана.

Дипломатско-конзуларна представништва нису у могућности да приме захтеве за биометријски пасош за:

• новорођену децу у иностранству док се не изврши пријава рођења, односно, не упишу у матичну књигу рођених у Србији, пријави пребивалиште и одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађанина);
• лица која закључе брак пред иностраним органом и обрате се за издавање пасоша ради промене презимена, све док промена презимена није евидентирана и у матичним књигама у Србији.

Важност плавих пасоша са ознаком „СР Југославија" престала је 31. децембра 2011. године.

Приликом преузимања биометријске путне исправе неопходно је лично присуство особе на чије име гласи пасош. Потребно је понети потврду о предатом захтеву и стари пасош.

Малолетна лица која нису дала отиске прстију, не морају бити присутна приликом преузимања биометријске путне исправе. Малолетно лице које је дало отиске, мора бити присутно приликом преузимања биометријске путне исправе. Обавезно је присуство барем једног родитеља који је био присутан у тренутку подношења захтева и потписао захтев.

Молимо да сачувате потврду о поднетом захтеву, јер се на њој налази број под којим ћете на сајту амбасаде моћи да пронађете податак да ли је ваша путна исправа спремна за преузимање.

 


ПУТНИ ЛИСТ

Уколико сте изгубили путну исправу, пријавите њен нестанак полицији у земљи у којој се губитак деси и затражите потврду о пријави нестанка. Са том потврдом се обратите најближем дипломатско-конзуларном представништву Р. Србије, које ће вам, по спроведеном поступку утврђивања идентитета и држављанства, издати путни лист за повратак у Р. Србију.

Путни лист је путна исправа коју издају дипломатско-конзуларна представништва у случају губитка пасоша, а служи за повратак у Р. Србију. Са путним листом могуће је једно путовање, у једном правцу – у Републику Србију. По повратку у Србију, потребно је да се поднесе захтев за добијање новог пасоша.

Документација потребна за идавање путног листа за пунолетна лица:

1. документ којим се доказује држављанство Републике Србије – уверење о држављанству Републике Србије (оригинал, не старији од годину дана) или биометријска лична карта Републике Србије;
2. документ којим се доказује идентитет – лична карта или возачка дозвола Републике Србије;
3. потврда полиције да је пријављен губитак пасоша (Verlustanzeige) не старијa од 3 месеца;
4. изјава о околностима под којима је пасош изгубљен (добија се у амбасади);
5. попуњен образас захтева за издавање путног листа (добија се у амбасади);
6. две фотографије у боји, величине као за пасош (3.5 x 4.5 цм).

Приликом подношења захтева за путни лист за малолетно лице обавезно је присуство оба родитеља са путним исправама или личним картама Р. Србије. Уколико је један од родитеља странац, неопходно је да понесе личну карту или пасош земље чији је држављанин.

За издавање путног листа за новорођено дете, неопходно је претходно/истовремено извршити пријаву дететовог рођења. О документацији за пријаву рођења можете се информисати на нашем сајту, у oдељку Конзуларне услуге/Статусна питања/Пријава рођења детета. Обавезно је присуство оба родитеља са путним исправама или личним картама Р. Србије, као и прилагање оригинала извода из матичне књиге рођених из Швајцарске не старијег од 6 месеци (на немачком језику се овај образац зове Auszug aus dem Geburtsregister, на француском Extrait de l’acte de naissance, на италијанском Estratto dell’atto di nascita), као и 2 фотографије детета у боји величине као за пасош (3.5 x 4.5 цм).
Напомена: на фотографији не сме да се види друга особа, само лице детета; очи детета морају бити отворене. Молимо да обратите пажњу на чињеницу да је пријавa рођења детета предуслов за добијање пасоша у Србији. У противном, нећете моћи да вратите дете назад за Швајцарску, јер путни лист служи за путовање у једном правцу – у Републику Србију. Како бисте се вратили у Швајцарску, морате да  поднесете захтев за пасош у Србији.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
АДВОКАТИ
УРАЂЕНИ ПАСОШИ
COVID-19 КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПУТОВАЊЕ
Издавање спроводнице
Потврде
КОНЗУЛАРНА ОБАВЕШТЕЊА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари