| |     latinica | english  
Насловна
Издавање спроводнице

Спроводница је документ који служи за пренос посмртних остатака преко границе. Превоз се обавља на исти начин, без обзира да ли је у питању урна или ковчег - у пратњи агенције регистроване за погребне услуге.
Захтев за издавање спроводнице, ради сахране посмртних остатака у Р. Србији или транзит кроз Р. Србију, се подноси у Амбасади, односно Генералном конзулату Републике Србије на подручју последњег пребивалишта преминулог лица.

За издавање спроводнице потребно је приложити следећа документа у оригиналу:
1. пасош преминуле особе;
2. извод из матичне књиге умрлих на међународном обрасцу ("Auszug aus dem Todesregister", Formular C);
3. извештај лекара о узроку смрти ("Sterbesurkunde");
4. спроводницу, односно дозволу за пренос тела у иностранство, издату од стране надлежног органа Швајцарске ("Leichenpass");
5. потврду о обезбеђеном гробном месту у Републици Србији уколико се ради о страном држављанину.

Уколико је лице преминуло од куге или великих богиња, спроводница се издаје по прибављеној сагласности Министарства здравља Републике Србије. Сагласност прибавља дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије.

Уколико ће лице бити сахрањено у некој трећој земљи, али се транспорт посмртних остатака обавља преко територије Р. Србије, потребно је прибавити транзитну спроводницу Републике Србије. За издавање транзитне спроводнице потребна су сва горе наведена документа, као и спроводница државе у којој ће лице бити сахрањено.

За пренос урне у Р. Србију је потребна и потврда да је извршена кремација.
 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
АДВОКАТИ
УРАЂЕНИ ПАСОШИ
COVID-19 КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПУТОВАЊЕ
Издавање спроводнице
Потврде
КОНЗУЛАРНА ОБАВЕШТЕЊА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари